AFTALEVILKÅR VED FORBRUGERKØB   

AFTALEVILKÅR VED ERHVERVSKØB

 

 

AFTALEVILKÅR VED FORBRUGERKØB

Hensigten med denne side er at informere dig om dine rettigheder og pligter, når du handler på safegear.dk. Alle handler foretaget via safegear.dk foregår mellem dig, som kunde, og

Safegear ApS (”Safegear”)
Hørkær 14, 1.sal
DK-2730 Herlev
Tlf.: 36 96 43 53
CVR-nr.: 32 87 87 09

1. AFGIVELSE AF ORDRE

Når du har afgivet en varebestilling via vores hjemmeside, vil vores system automatisk sende dig en e-mail, hvoraf det fremgår, hvilke produkter du har bestilt.

Du skal være opmærksom på, at det automatiske svar (via e-mail) IKKE er en juridisk bindende ordrebekræftelse, hvorved en aftale er indgået.

Der er alene tale om en elektronisk kvittering for modtagelse af din bestilling. Safegear har derfor mulighed for at annullere bestillingen som følge af trykfejl, tekniske problemer, leveringssvigt og lignende situationer. Bindende faktura sendes til dig, når vi har afsendt de varer, du har bestilt. Bestillinger, der ønskes betalt via e-bank, er gældende i 14 dage fra bestillingsdatoen, herefter annulleres de automatisk.

Det er ikke muligt at se tidligere ordrer ved login på websitet. Hvis du ønsker at modtage en kopi af din ordrebekræftelse, skal du sende en mail til info@safegear.dk.

Alle aftaler indgås på dansk.

2. ANNULLERING AF ORDRE

Ordrer, der endnu ikke er effektueret af Safegear ved afsendelse af de bestilte varer, kan annulleres ved at kontakte vores kundeservice på 36 96 43 53 eller info@safegear.dk.

Er varerne afsendt af Safegear, har du mulighed for at fortryde købet. Se punkt 6.

3. PRISER

 Medmindre andet er angivet, er alle angivne priser i danske kroner og inklusiv moms. Priserne er dagspriser. Angivne priser gælder kun for ordrer til levering i Danmark, ikke omfattende Grønland og Færøerne.

4. BETALING

Betaling for bestilte varer kan ske online ved brug af bl.a. Dankort, Visa, Mastercard eller ved netbank-overførsel. Kortoplysningerne transmitteres krypteret mellem kunde og safegear.dk. Personoplysninger (navn, adresse osv.) krypteres dog ikke. Safegear opkræver gebyrer ved brug af visse betalingskort. Gebyret fremgår tydeligt i forbindelse med gennemførelse af købet. Beløbet hæves først på din konto, når varerne sendes fra Safegear. Der kan aldrig trækkes et større beløb end det, du har godkendt ved købet.

5. FORSENDELSE OG LEVERING

Fragtomkostningerne afhænger af varernes vægt samt af hvor varen skal leveres. Du kan altid se de samlede leveringsomkostninger, når du bestiller på safegear.dk. Hvis du har bestilt mere end ét produkt, kan din ordre muligvis afsendes i flere delleveringer. Safegear bærer ansvaret for varerne, indtil du har modtaget dem. Ved returforsendelser bærer du selv risikoen, indtil Safegear modtager varerne. Der kræves underskrift ved modtagelse. Hvis emballagen på din forsendelse bærer tegn på skade, skal du åbne pakken med det samme. Har transportøren ikke tid til at vente, skal du notere på fragtkvitteringen, at du modtager pakken med forbehold. Åbner du pakken sammen med transportøren og varen er beskadiget, skal du nægte modtagelse og kontakte Safegear med det samme. Opdager du først en fragtskade efter at emballagen er åbnet, skal du kontakte Safegear med det samme. Emballagen skal gemmes, da fragtfirmaet kan kræve den i behandlingen af sagen. Er du ikke hjemme på et aftalt leveringstidspunkt med en transportør, kan du blive opkrævet ny fragt for genlevering. Hvis du ønsker at transportøren skal stille varen i din indkørsel eller lign, er dette på eget ansvar. Safegear tilbyder afhentning af varer, som befinder sig på vores eget lager. Du betaler som udgangspunkt stadig et håndteringsgebyr svarende til leveringsomkostningen. Nogle varer befinder sig på et fjernlager, hvor varen først skal sendes til vores lager. Afhentning skal altid aftales på forhånd, så du ikke risikerer at køre forgæves.

Værdiskabe

Indsætning og fastboltning af tunge værdiskabe foretages af en samarbejdspartner og ikke af Safegear. Denne indsætning er en service, hvor beløbet ikke refunderes i tilfælde af, at du efterfølgende fortryder købet. Leveringsomkostningen afhænger af den geografiske beliggenhed, vægten og adgangsforholdene (hvilken etage, vareelevator og lign.). Hvis de faktiske adgangsforhold afviger fra det oplyste, kan Safegear efterfakturere denne meromkostning, uanset om der allerede er sendt en ordrebekræftelse eller faktura. Du hæfter stadig for leveringsomkostninger, hvis vores samarbejdspartner ikke kan indsætte værdiskabet grundet problemer med adgangsforholdene (dørbredde m.v.). Du indestår for og hæfter selv for, at gulvet kan holde til vægten af værdiskabet.

6. FORTRYDELSES-/RETURRET

Du har 14 dages fortrydelsesret, når du handler hos os.  

Fortrydelsesfristen udløber 14 dage efter den dag du;

 1. har modtaget din vare
 2. får den sidste vare i fysisk besiddelse, når det drejer sig om en aftale om flere forskellige varer, som er bestilt i én ordre, og som leveres enkeltvis
 3. får det sidste parti, eller den sidste del i fysisk besiddelse, når det drejer sig om en aftale om levering af en vare, der består af flere partier eller dele
 4. får den første vare i fysisk besiddelse når det drejer sig om aftaler om regelmæssig levering af varer over en bestemt periode

Du skal inden 14 dage fra modtagelse give os meddelelse om, at du ønsker at fortryde dit køb. Meddelelsen skal gives på e-mail info@safegear.dk eller telefon +45 36 96 43 53.

I din meddelelse skal du gøre os tydeligt opmærksom på, at du ønsker at udnytte din fortrydelsesret.

Du kan ikke fortryde ved blot at nægte modtagelse af varen uden samtidig at give os tydelig meddelelse om dette.

Returnering

Du skal sende din ordre retur til os uden unødig forsinkelse og senest 14 dage efter, du har meddelt os, at du ønsker at fortryde dit køb. Du skal afholde de direkte udgifter i forbindelse med tilbagelevering af varen. Ved returnering er du ansvarlig for, at varen er pakket forsvarligt ind. Du bærer risikoen for varen fra tidspunktet for varens levering.

Visse varer kan i kraft af deres art ikke returneres med normal post. Dette gælder bl.a. for de fleste af vores værdiskabe, som i stedet kan sendes med en fragtmand. 

Varer undtaget fortrydelsesretten

Følgende varetyper er undtaget fortrydelsesretten:

 1. Aftaler omfattet af forbrugeraftalelovens § 7, stk. 2:

 • Stiftelse eller overdragelse af rettigheder over fast ejendom med undtagelse af fjernsalgsaftaler vedrørende finansielle tjenesteydelser eller af fjernsalgsaftaler vedrørende udlejning af fast ejendom,

 • Opførelse af bygning,

 • Hvor varen og købesummen udveksles samtidig med indgåelse af en aftale uden for den erhvervsdrivendes forretningssted, hvis købesummen ikke overstiger 350 kr.

 1. Udførte ikke finansielle tjenesteydelser, hvis leveringen af tjenesteydelsen er påbegyndt med forbrugerens forudgående udtrykkelige samtykke og anerkendelse af, at fortrydelsesretten ophører, når tjenesteydelsen er fuldt udført,  

 2. Levering af varer, som er fremstillet efter forbrugerens specifikationer eller har fået et tydeligt personligt præg,

 3. Levering af varer, som må antages at blive forringet eller forældet hurtigt,

 4. Levering af varer, som på grund af deres art bliver uløseligt blandet sammen med andre varer ved leveringen,

 5. Aftaler om specifikke hastende reparations- eller vedligeholdelsesarbejder hos forbrugeren, som denne på forhånd udtrykkeligt har anmodet om,

 6. Aftaler, der indgås på en offentlig auktion.

Varens stand, når du sender den retur

Du hæfter kun for eventuel forringelse af varens værdi, som skyldes anden håndtering, end hvad der er nødvendigt for at fastslå varens art, egenskaber og den måde, den fungerer på. Med andre ord – du kan prøve varen på samme måde, som hvis du prøvede den i en fysisk butik.  Hvis varen er prøvet udover, hvad der er beskrevet ovenfor, betragter vi den som brugt, hvilket betyder, at du ved fortrydelse af købet kun får en del eller intet af købsbeløbet retur, afhængig af varens handelsmæssige værdi. For at modtage hele købsbeløbet retur må du altså gøre det samme, som man kan i en fysisk butik. Du må afprøve varen, men ikke tage den i egentlig brug.

Tilbagebetaling af købsbeløbet

Hvis du fortryder dit køb, får du naturligvis det beløb du har indbetalt til os, tilbage. I tilfælde af en værdiforringelse, som du hæfter for, fratrækkes denne købsbeløbet.  

Hvis du benytter din fortrydelsesret, refunderer vi alle betalinger modtaget fra dig, herunder leveringsomkostninger (dog ikke ekstra omkostninger som følge af dit eget valg af en anden leveringsform end den billigste form for standardlevering, som vi tilbyder, herunder indsætning af værdiskabe), uden unødig forsinkelse og under alle omstændigheder senest 14 dage fra den dato, hvor vi har modtaget meddelelse om din beslutning om at fortryde denne aftale. Vi gennemfører en sådan tilbagebetaling med samme betalingsmiddel, som du benyttede ved den oprindelige transaktion, medmindre du udtrykkeligt har indvilget i noget andet.

Vi kan tilbageholde tilbagebetalingen, indtil vi har modtaget varen retur, med mindre du inden da har fremlagt dokumentation for at have returneret den.

Hvis du fortryder købet, skal varen sendes til:  

Safegear ApS
Hørkær 14, 1.sal
DK-2730 Herlev

Bemærk! Vi modtager ikke pakker sendt pr. efterkrav.

Hvad skal jeg sende med tilbage? 

Du skal vedlægge en kopi af ordrebekræftelsen.

Klager

En klage over en vare eller tjenesteydelse købt hos os kan indgives til Konkurrence- og Forbrugerstyrelsens Center for Klageløsning, Carl Jacobsens Vej 35, 2500 Valby. Du kan klage til Center for Klageløsning via www.forbrug.dk.

EU-Kommissionens online klageportal kan også anvendes ved indgivelse af en klage. Det er særlig relevant, hvis du er forbruger med bopæl i et andet EU-land. Klage indgives her - http://ec.europa.eu/odr. Ved indgivelse af en klage skal du angive vores e-mail adresse info@safegear.dk

7. REKLAMATIONSRET

Når du handler på safegear.dk har du som forbruger 24 måneders reklamationsret. Dette betyder, at du enten kan få varen repareret, ombyttet, pengene tilbage eller afslag i prisen, afhængig af den konkrete situation.

Dette betinger selvfølgelig, at reklamationen er berettiget, og at manglen ikke er opstået som følge af en fejlagtig brug af produktet eller anden skadeforvoldende adfærd. For varer med begrænset levetid er din reklamationsret dog begrænset til den holdbarhedsperiode, der er sædvanlig for den pågældende vare. Opdager du en fejl eller mangel ved en købt vare, skal du snarest muligt og inden for rimelig tid kontakte os og forklare, hvori fejlen eller manglen består.

Vi refunderer rimelige fragtomkostninger, som du måtte have i forbindelse med returnering af varen, når reklamationen er berettiget. Husk at varen altid skal sendes tilbage i forsvarlig emballage, og få en kvittering for afsendelse, så vi kan tilbagebetale dine fragtomkostninger.

Varen skal sendes til:

Safegear ApS
Hørkær 14, 1.sal
DK-2730 Herlev

Bemærk! Vi modtager ikke pakker sendt pr. efterkrav.

8. PERSONPOLITIK

Cookies

Hvis du har slået brug af cookies til i din browser-opsætning, vil en cookie blive sat i det øjeblik, du besøger safegear.dk. Oplysningerne anvendes kun i forbindelse med afvikling af driften af safegear.dk. En cookie er en betegnelse for det forhold, at en brugers adfærd på et netværk registreres hos brugeren selv (på brugerens harddisk). På den måde kan brugeren genkendes, fx på et websted, ved næste besøg. Der lagres ikke personhenførbare oplysninger i en cookie, men snarere oplysninger om brugerens adfærd på et website, fx brugernavn til login på et website. En cookie lagres på brugens harddisk sammen med cachede filer. En cookie er således en tekstfil, der sendes til din browser fra en webserver og lagres på din computers harddisk. Du kan sætte din browser til at informere dig, når du modtager en cookie, eller du kan slå cookies helt fra. Det eneste disse cookies bruges til er at genkende din computer. Rent teknisk kan cookies deles op i to typer. Den ene type kaldes ”session cookies” – de holder styr på, hvad du har lagt i din indkøbskurv, mens du navigerer rundt på netbutikken. ”Session cookies” gemmes ikke på din computer, men forsvinder, når du lukker browseren. Den anden type cookie kaldes ”permanent cookie”, og den gemmes som en tekstfil på din computer i ca. en måned. En ”permanent cookie” er med til, at vores server kan genkende din computer næste gang, du logger ind på vores website.  

På safegear.dk anvendes cookies med det formål at optimere websitet og dets funktionalitet, og dermed gøre besøget så nemt som muligt for dig. Du kan til enhver tid slette cookies fra din computer: I Internet Explorer slettes cookies under menuen ”Funktioner” -> ”Internetindstillinger” -> ”Generelt” -> ”Browserdata/Slet cookies”.

Logstatistik

Logstatistik bruges på safegear.dk og betyder, at et statistik-system opsamler information, som kan give et statistisk billede af, hvor mange besøgende et website har haft, hvilken browser de besøgende bruger, hvor de kommer fra og hvor på websitet det forlades mv. På safegear.dk anvendes logstatistik med det formål at optimere websitet og dets funktionaliteter. 

Dine personlige oplysninger

For at du kan indgå en online aftale med safegear.dk, må du lade dig registrere med følgende personlige oplysninger: Navn, Adresse, Telefonnummer og E-mail. Vi foretager registreringen af dine personoplysninger med det formål at kunne levere varen til dig. Personoplysningerne registreres hos Safegear og opbevares i fem år, hvorefter oplysningerne slettes. Oplysningerne opbevares for at leve op til kravene i bogføringsloven samt for at du senere kan henvende dig og få en ny kopi af din faktura/garantibevis.

Når der indsamles personoplysninger via vores website, sikrer vi, at det altid sker ved afgivelse af dit udtrykkelige samtykke, således at du er informeret om præcis, hvilke oplysninger, der indsamles og hvorfor. Direktøren og kundeservicemedarbejdere hos Safegear har adgang til de oplysninger, der registreres om dig. Den dataansvarlige på safegear.dk er Safegear. Vi opbevarer og transmitterer ikke kundeoplysninger krypteret. Oplysninger afgivet til safegear.dk videregives eller sælges på ingen måde videre til tredjemand, og vi registrerer ingen personfølsomme oplysninger.

Som registreret hos Safegear har du altid ret til at gøre indsigelse mod registreringen. Du har også ret til indsigt i, hvilke oplysninger, der er registreret om dig. Disse rettigheder har du efter Persondataloven og henvendelse i forbindelse hermed rettes til Safegear via e-mail info@safegear.dk.

9. KOMMUNIKATION, RETTIGHEDER OG ADGANG TIL WEBSITET

Alt indhold på dette website, så som tekst, grafik, logo, ikoner, billeder, audio klip, digitale downloads, data, og software, tilhører Safegear eller dets partnere. Alt software anvendt på dette website tilhører Safegear eller dets software leverandører. Safegear og dets partnere respekterer andres rettigheder. Hvis du mener, at dit arbejde er blevet kopieret på en måde der anfægter copyright, så kontakt os venligst.

Anmeldelser, kommentarer, kommunikation, og andet indhold

Besøgende må tilføje anmeldelser, kommentarer, sende forslag, ideer, spørgsmål, og anden information, så længe indholdet ikke er ulovligt, pornografisk, truende, overtræder "privatlivets fred", overtræder andres rettigheder, eller på anden vis er injurierende mod tredje person, og ikke består af eller indeholder software virus, politisk propaganda eller kommerciel reklame.

Du må ikke bruge falsk e-mail adresse eller udgive dig for at være en anden person, firma eller forening. Safegear forbeholder sig ret (men ikke pligt) til at fjerne eller rette et sådant indhold, men vi fører ikke regelmæssig kontrol af ovennævnte materiale.

Såfremt du indtaster eller sender materiale giver du Safegear og dets partnere en royalty-fri, vedvarende, uopsigelig og fuld ret til at bruge, gengive, ændre, tilføje, offentliggøre, oversætte, skabe afledt materiale fra, distribuere, og vise dette indhold over hele verden på et vilkårligt medie. Du garanterer, at du ejer eller på anden vis har ret til det indhold du videregiver; at indholdet er præcist og at du vil fritage Safegear og dets partnere for alle krav rejst, som konsekvens af indhold indsendt af dig.

Elektronisk kommunikation 

Når du besøger safegear.dk eller sender e-mails til os, kommunikerer du med os elektronisk. Du samtykker dermed til at modtage elektronisk kommunikation fra os gennem e-mails, opslag på safegear.dk eller lignende.

Din konto

Som bruger af safegear.dk, er du forpligtet til at opretholde fortroligheden omkring din konto og password gennem begrænset adgang til din computer, og du accepterer ansvaret for alle hændelser, der måtte forekomme under din konto. Ved misbrug forbeholder Safegear og dets partnere sig ret til at nægte ydelser, lukke konti, fjerne eller rette indhold, eller annullere ordrer uden varsel.

10. FORBEHOLD OG ANSVARSFRASKRIVELSE

Safegear tager forbehold for eventuelle afgiftsændringer, pris- og korrekturfejl, tekniske fejl, udsolgte varer og force majeure, herunder arbejdskonflikt ved eller forsinkelse af leverancer fra underleverandører.

Dette website leveres af Safegear på en "as is" og "as available" basis. Safegear kan ikke gøres ansvarlig, udtalt eller underforstået, for så vidt angår brugen af dette website, eller informationen, indhold, materiale eller produkter indeholdt på dette website. Du accepterer, at brugen af dette website er på egen risiko. I det omfang loven tillader det, frasiger Safegear alle garantier, udtalt eller underforstået. Safegear kan ikke garantere at dette website, dets servere, eller e-mail sendt fra Safegear er fri for virus eller skadelige komponenter. Safegear kan ikke gøres ansvarlig for evt. skader af enhver art, der stammer fra brugen af dette website, inklusiv, men ikke begrænset, til direkte, indirekte, tilfældige og afledte skader, medmindre andet følger af dansk rets ufravigelige regler.

 


 

AFTALEVILKÅR VED ERHVERVSKØB

 

Hensigten med denne side er at informere dig om dine rettigheder og pligter, når du handler på safegear.dk.

Alle handler foretaget via safegear.dk foregår mellem dig, som kunde, og

Safegear ApS (”Safegear”)
Hørkær 14, 1.sal
DK-2730 Herlev
Tlf.: 36 96 43 53
CVR-nr.: 32 87 87 09

1. AFGIVELSE AF ORDRE

Når du har afgivet en varebestilling via vores hjemmeside, vil vores system automatisk sende dig en e-mail, hvoraf det fremgår, hvilke produkter du har bestilt.

Du skal være opmærksom på, at det automatiske svar (via e-mail) IKKE er en juridisk bindende ordrebekræftelse, hvorved en aftale er indgået.

Der er alene tale om en elektronisk kvittering for modtagelse af din bestilling. Safegear har derfor mulighed for at annullere bestillingen som følge af trykfejl, tekniske problemer, leveringssvigt og lignende situationer.

Bindende ordrebekræftelse/ faktura sendes til dig, når vi har afsendt de varer, du har bestilt.

Bestillinger, der ønskes betalt via e-bank, er gældende i 14 dage fra bestillingsdatoen, herefter annulleres de automatisk.

Det er ikke muligt at se tidligere ordrer ved login på websitet. Hvis du ønsker at modtage en kopi af din ordrebekræftelse, skal du sende en mail til info@safegear.dk.

Alle aftaler indgås på dansk.

2. PRISER

Medmindre andet er angivet, er alle angivne priser i danske kroner og inklusiv moms. Priserne er dagspriser.

Angivne priser gælder kun for ordrer til levering i Danmark, ikke omfattende Grønland og Færøerne.

3. BETALING

Betaling for bestilte varer kan ske online ved brug af bl.a. Dankort, Visa, Mastercard eller ved netbank-overførsel. Kortoplysningerne transmitteres krypteret mellem kunde og safegear.dk. Personoplysninger (navn, adresse osv.) krypteres dog ikke.

Safegear opkræver gebyrer ved brug af visse betalingskort. Gebyret fremgår tydeligt i forbindelse med gennemførelse af købet.

Desuden kan betales ved netbank-overførsel eller EAN betaling for offentlige virksomheder.

Beløbet hæves først på din konto, når varerne sendes fra Safegear. Der kan aldrig trækkes et større beløb end det, du har godkendt ved købet.

 4. EJENDOMSFORBEHOLD

I alle tilfælde, hvor der ydes nogen form for kredit, anses salg for sket med ejendomsforbehold, således at vareleverancen forbliver Safegears ejendom, indtil hele købesummen med tillæg af påløbne renter og omkostninger er betalt.

5. FORSENDELSE OG LEVERING

Fragtomkostningerne afhænger af varernes vægt, hvor varerne skal leveres etc. Med undtagelse af brandskabe, pengeskabe og arkivskabe (grundet den høje vægt) kan du altid se de samlede leveringsomkostninger, når du bestiller på safegear.dk. Bemærk; er du ikke hjemme på aftalt leveringstidspunkt med en fragtmand, vil du blive opkrævet ny fragt for genlevering.

Hvis du har bestilt mere end ét produkt, kan din ordre muligvis splittes i flere leveringer. Hvis man eksempelvis bestiller en pengeskab plus en brandslukker, bliver de muligvis sendt separat og ikke leveret samme dag.

Safegear bærer ansvaret for varerne, indtil du har modtaget dem. Der kræves underskrift ved modtagelse. Ved returforsendelser bærer du selv risikoen, indtil Safegear modtager varerne.

Værdiskabe

Indsætning og fastboltning af tunge værdiskabe foretages af en samarbejdspartner og ikke af Safegear. Denne indsætning er en service, hvor beløbet ikke refunderes i tilfælde af, at du efterfølgende fortryder købet. Leveringsomkostningen afhænger af den geografiske beliggenhed, vægten og adgangsforholdene (hvilken etage, vareelevator og lign.). Hvis de faktiske adgangsforhold afviger fra det oplyste, kan Safegear efterfakturere denne meromkostning, uanset om der allerede er sendt en ordrebekræftelse eller faktura. Du hæfter stadig for leveringsomkostninger, hvis vores samarbejdspartner ikke kan indsætte værdiskabet grundet problemer med adgangsforhold (dørbredde m.v.). Du indestår selv for, at gulvet kan holde til vægten, og Safegear kan ikke gøres ansvarlig for skader som følge af dette.

Købsaftalen kan ikke ophæves som følge af forsinkelse, når først Safegear har overdraget værdiskabet til transportøren, som varetager den endelige transport og indsætning, idet leveringen udelukkende afventer koordinering mellem dig og transportøren.

6. REKLAMATIONSRET

Med mindre andet er aftalt, ydes erhvervsdrivende 12 måneders reklamationsret, idet reklamation skal ske straks en fejl eller mangel konstateres. Dette betyder, at du enten kan få varen repareret, ombyttet, pengene tilbage eller afslag i prisen, afhængig af den konkrete situation. Safegear er ikke ansvarlig for driftstab, avancetab eller lign. indirekte tab.

Dette betinger selvfølgelig, at reklamationen er berettiget, og at manglen ikke er opstået som følge af en fejlagtig brug af produktet eller anden skadeforvoldende adfærd.

For varer med begrænset levetid er din reklamationsret dog begrænset til den holdbarhedsperiode, der er sædvanlig for den pågældende vare. Nogle af de produkter, som Safegear markedsfører, er primært fremstillet til privat brug. Det drejer sig f.eks. om kodelåse af mærket Yale / Easy2Access / Birkegaarden, som er bygget til en belastning svarende til et privat hjem. Ved anvendelse af sådanne privatprodukter i en virksomhed eller forening må produktets levetid forventes at være væsentligt kortere. Med mindre andet er aftalt, foregår installationen i sådanne tilfælde på eget ansvar og Safegear yder ingen reklamationsret.

Erhvervsdrivende har pligt til at foretage en sådan undersøgelse af en købt vare, som ordentlig forretningsbrug kræver. Opdager du en fejl eller mangel ved en købt vare, skal du snarest muligt og inden for rimelig tid kontakte os og forklare, hvori fejlen eller manglen består. Husk at varen altid skal sendes tilbage i forsvarlig emballage, og få en kvittering for afsendelse.

Varen kan sendes til:

Safegear ApS
Hørkær 14, 1.sal
DK-2730 Herlev

Bemærk! Vi modtager ikke pakker sendt pr. efterkrav.

7. FORTRYDELSESRET

Der er kun fortrydelsesret for erhvervsdrivende og det offentlige, hvis dette på forhånd er aftalt på skrift.

Såfremt at der på forhånd er aftalt fortrydelsesret, skal du sende din ordre retur til os uden unødig forsinkelse og senest 14 dage efter, du har meddelt os, at du ønsker at fortryde dit køb. Du skal afholde de direkte udgifter i forbindelse med tilbagelevering af varen. Ved returnering er du ansvarlig for, at varen er pakket forsvarligt ind. Du bærer risikoen for varen fra tidspunktet for varens levering. Visse varer kan i kraft af deres art ikke returneres med normal post. Dette gælder bl.a. for de fleste af vores værdiskabe, som i stedet kan sendes med en fragtmand.

Såfremt at der på forhånd er aftalt fortrydelsesret, og du benytter dig af denne fortrydelsesret, refunderer vi varens pris. Leveringsomkostninger refunderes ikke. I tilfælde af en værdiforringelse, som du hæfter for, fratrækkes denne købsbeløbet. Vi kan tilbageholde tilbagebetalingen, indtil vi har modtaget varen retur, med mindre du inden da har fremlagt dokumentation for at have returneret den.

8. PERSONPOLITIK

Cookies

Hvis du har slået brug af cookies til i din browser-opsætning, vil en cookie blive sat i det øjeblik, du besøger safegear.dk. Oplysningerne anvendes kun i forbindelse med afvikling af driften af safegear.dk.

En cookie er en betegnelse for det forhold, at en brugers adfærd på et netværk registreres hos brugeren selv (på brugerens harddisk). På den måde kan brugeren genkendes, fx på et websted, ved næste besøg.

Der lagres ikke personhenførbare oplysninger i en cookie, men snarere oplysninger om brugerens adfærd på et website, fx brugernavn til login på et website. En cookie lagres på brugens harddisk sammen med cachede filer. En cookie er således en tekstfil, der sendes til din browser fra en webserver og lagres på din computers harddisk. Du kan sætte din browser til at informere dig, når du modtager en cookie, eller du kan slå cookies helt fra. Det eneste disse cookies bruges til er at genkende din computer.

Rent teknisk kan cookies deles op i to typer. Den ene type kaldes ”session cookies” – de holder styr på, hvad du har lagt i din indkøbskurv, mens du navigerer rundt på netbutikken. ”Session cookies” gemmes ikke på din computer, men forsvinder, når du lukker browseren.

Den anden type cookie kaldes ”permanent cookie”, og den gemmes som en tekstfil på din computer i ca. en måned. En ”permanent cookie” er med til, at vores server kan genkende din computer næste gang, du logger ind på vores website.  

På safegear.dk anvendes cookies med det formål at optimere websitet og dets funktionalitet, og dermed gøre besøget så nemt som muligt for dig.

Du kan til enhver tid slette cookies fra din computer: I Internet Explorer slettes cookies under menuen ”Funktioner” -> ”Internetindstillinger” -> ”Generelt” -> ”Browserdata/Slet cookies”.

Logstatistik

Logstatistik bruges på safegear.dk og betyder, at et statistik-system opsamler information, som kan give et statistisk billede af, hvor mange besøgende et website har haft, hvilken browser de besøgende bruger, hvor de kommer fra og hvor på websitet det forlades mv.

På safegear.dk anvendes logstatistik med det formål at optimere websitet og dets funktionaliteter. 

Dine personlige oplysninger

For at du kan indgå en online aftale med safegear.dk, må du lade dig registrere med følgende personlige oplysninger: Navn, Adresse, Telefonnummer og E-mail.

Vi foretager registreringen af dine personoplysninger med det formål at kunne levere varen til dig.

Personoplysningerne registreres hos Safegear og opbevares i fem år, hvorefter oplysningerne slettes. Oplysningerne opbevares for at leve op til kravene i bogføringsloven samt for at du senere kan henvende dig og få en ny kopi af din faktura/garantibevis.

Når der indsamles personoplysninger via vores website, sikrer vi, at det altid sker ved afgivelse af dit udtrykkelige samtykke, således at du er informeret om præcis, hvilke oplysninger, der indsamles og hvorfor.

Direktøren og kundeservicemedarbejdere hos Safegear har adgang til de oplysninger, der registreres om dig.

Den dataansvarlige på safegear.dk er Safegear.

Vi opbevarer og transmitterer ikke kundeoplysninger krypteret.

Oplysninger afgivet til safegear.dk videregives eller sælges på ingen måde videre til tredjemand, og vi registrerer ingen personfølsomme oplysninger.

Som registreret hos Safegear har du altid ret til at gøre indsigelse mod registreringen. Du har også ret til indsigt i, hvilke oplysninger, der er registreret om dig. Disse rettigheder har du efter Persondataloven og henvendelse i forbindelse hermed rettes til Safegear via e-mail info@safegear.dk.

9. KOMMUNIKATION, RETTIGHEDER OG ADGANG TIL WEBSITET

Alt indhold på dette website, så som tekst, grafik, logo, ikoner, billeder, audio klip, digitale downloads, data, og software, tilhører Safegear eller dets partnere. Alt software anvendt på dette website tilhører Safegear eller dets software leverandører. Safegear og dets partnere respekterer andres rettigheder. Hvis du mener, at dit arbejde er blevet kopieret på en måde der anfægter copyright, så kontakt os venligst.

Anmeldelser, kommentarer, kommunikation, og andet indhold

Besøgende må tilføje anmeldelser, kommentarer, sende forslag, ideer, spørgsmål, og anden information, så længe indholdet ikke er ulovligt, pornografisk, truende, overtræder "privatlivets fred", overtræder andres rettigheder, eller på anden vis er injurierende mod tredje person, og ikke består af eller indeholder software virus, politisk propaganda eller kommerciel reklame.

Du må ikke bruge falsk e-mail adresse eller udgive dig for at være en anden person, firma eller forening. Safegear forbeholder sig ret (men ikke pligt) til at fjerne eller rette et sådant indhold, men vi fører ikke regelmæssig kontrol af ovennævnte materiale.

Såfremt du indtaster eller sender materiale giver du Safegear og dets partnere en royalty-fri, vedvarende, uopsigelig og fuld ret til at bruge, gengive, ændre, tilføje, offentliggøre, oversætte, skabe afledt materiale fra, distribuere, og vise dette indhold over hele verden på et vilkårligt medie. Du garanterer, at du ejer eller på anden vis har ret til det indhold du videregiver; at indholdet er præcist og at du vil fritage Safegear og dets partnere for alle krav rejst, som konsekvens af indhold indsendt af dig.

Elektronisk kommunikation 

 Når du besøger safegear.dk eller sender e-mails til os, kommunikerer du med os elektronisk. Du samtykker dermed til at modtage elektronisk kommunikation fra os gennem e-mails, opslag på safegear.dk eller lignende.

Din konto

 Som bruger af safegear.dk, er du forpligtet til at opretholde fortroligheden omkring din konto og password gennem begrænset adgang til din computer, og du accepterer ansvaret for alle hændelser, der måtte forekomme under din konto. Ved misbrug forbeholder Safegear og dets partnere sig ret til at nægte ydelser, lukke konti, fjerne eller rette indhold, eller annullere ordrer uden varsel.

10. FORBEHOLD OG ANSVARSFRASKRIVELSE

Safegear tager forbehold for eventuelle afgiftsændringer, pris- og korrekturfejl, tekniske fejl, udsolgte varer og force majeure, herunder arbejdskonflikt ved eller forsinkelse af leverancer fra underleverandører.

Dette website leveres af Safegear på en "as is" og "as available" basis. Safegear kan ikke gøres ansvarlig, udtalt eller underforstået, for så vidt angår brugen af dette website, eller informationen, indhold, materiale eller produkter indeholdt på dette website. Du accepterer, at brugen af dette website er på egen risiko. I det omfang loven tillader det, frasiger Safegear alle garantier, udtalt eller underforstået. Safegear kan ikke garantere at dette website, dets servere, eller e-mail sendt fra Safegear er fri for virus eller skadelige komponenter. Safegear kan ikke gøres ansvarlig for evt. skader af enhver art, der stammer fra brugen af dette website, inklusiv, men ikke begrænset, til direkte, indirekte, tilfældige og afledte skader, medmindre andet følger af dansk rets ufravigelige regler.

11. PRODUKTANSVAR

Safegear skal holdes skadesløs af køber, hvis Safegear pålægges ansvar overfor trediemand for en sådan skade eller sådant tab, som Safegear efter dette afsnits punkt 1-3 ikke er ansvarlig for:

 1. Safegear er ikke ansvarlig for skade på fast ejendom eller løsøre, som indtræder, mens produkterne er i købers besiddelse.
 2. Safegear er heller ikke ansvarlig for skade på produkter, der fremstilles af køber, eller på produkter, hvori disse indgår.
 3. Safegear er under ingen omstændigheder ansvarlig for driftsstab, tidstab, avancetab eller øvrige indirekte tab. Hvis trediemand fremsætter krav mod en af parterne om erstatningsansvar i henhold til dette punkt, skal denne part straks underrette den anden herom.